Default Header Image

Comisia interministerială dezminte informațiile apărute în mass-media despre USMF „Nicolae Testemițanu”

Published: 10.01.2019

La Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova nu au fost depistate încălcări în domeniile: recrutare, admitere, documentare, formare profesională, finalizare a studiilor superioare integrate în medicină și farmacie și eliberare a diplomelor. Aceasta este concluzia generală a Comisiei comune a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării,  abilitată în verificarea corectitudinii organizării și desfășurării procesului de studii al studenților internaţionali la USMF „Nicolae Testemițanu”.

„Procedurile existente de perfectare și eliberare a actelor de studii în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” nu permit vulnerabilități în procesele respective, ceea ce exclude posibilitatea de modificare și completare a listelor absolvenților, astfel făcând imposibilă falsificarea actelor de studii”, se menționează în Raportul Comisiei.

Comisia a constatat că procesul de studii la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” se desfășoară în conformitate cu actele normative în vigoare, precum și în baza regulamentelor interne, aprobate de către Senatul instituției. Examenele de absolvire pentru studenții internaționali se organizează după aceleași prevederi normative aplicate pentru studenții din Republica Moldova. Procesul de instruire în cadrul Universității este unul transparent și asigurat tehnologic prin Modulul Didactic în cadrul Sistemului Informațional de Management Universitar (SIMU).

Viitorii medici efectuează stagiile practice în 92 de clinici universitare, amplasate în 49 de instituții medico-sanitare şi medico-sociale și în 10 clinici stomatologice, la nivel republican, municipal și raional. Astfel, suprafaţa totală contractată de USMF „Nicolae Testemiţanu” de la instituțiile medico-sanitare este de 19 260,47 m², cu un număr total de 6719 paturi. „Bazele clinice și Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală asigură eficientizarea procesului de pregătire universitară prin formarea abilităţilor profesionale, însuşirea manoperelor clinice ale studenţilor, inclusiv, celor străini, repartizați la stagiile de formare profesională medicală în clinici cu o bază tehnico-materială modernă, dotată cu aparataj şi echipamente de ultimă generaţie”, precizează Comisia.

Studenții sunt exmatriculaţi pentru nereușită academică și neprezentare la studii, în cazurile încălcării grave a Cartei universitare și a Codului Moral al Universității, din proprie inițiativă, pe motive de sănătate, pentru promovarea unui examen în mod fraudulos (cu dovezi incontestabile). Astfel, în perioada anilor 2015-2018, în total, din Universitate au fost exmatriculați 518 studenți străini. Studentul exmatriculat trebuie să părăsească țara în decurs de 10 zile, lucru care este monitorizat de Biroul de Migrație și Azil.

Conform regulamentelor instituționale, nu se acceptă transferul studenților de la alte instituții de învățământ superior din țară și de peste hotare, indiferent de programul studiat și reușita academică.

Programul de studii unic pentru studenții străini cu cel al studenților din RM este evaluat extern conform aceleiași metodologii de autorizare-acreditare. Programele de studii superioare integrare ale USMF „Nicolae Testemițanu” au fost acreditate la nivel național de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare în anul 2018. Totodată, programul de studii Stomatologie a fost acreditat de Consiliul Dentar din California, SUA.

Programele de studii superioare în domeniul medical și farmaceutic se finalizează cu eliberarea diplomei de licență în medicină sau în farmacie, iar, după absolvire, studenții străini mai susțin o testare de abilitate profesională în țara lor de origine.

Comisia a verificat dosarele personale ale studenților străini de la toate facultățile. Astfel, au fost examinate actele de studii ale cetățenilor internaționali, ce au constituit baza admiterii la Universitate, consemnând că „dosarele examinate conțin diplomele în original ale studenților cu toate legalizările necesare prevăzute în Regulament, fapt ce asigură autenticitatea documentelor respective”. Toate diplomele se imprimă, în mod centralizat, la Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educaţie (CTICE), pe blanchete de strictă evidență, iar în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” există registre de eliberare a actelor de studii.

Potrivit Raportului Comisiei, numărul mare de studenți străini se datorează prestigiului Universității și calității studiilor oferite, dar și campaniilor de promovare a instituției în diferite state, inclusiv, datorită implementării Strategiei instituționale de internaționalizare a învățământului superior. Astfel, în perioada 1994-2018, un număr de 3003 cetățeni străini din peste 30 de țări au absolvit USMF „Nicolae Testemițanu”, iar, în prezent, aici își fac studiile 2400 de studenți internaționali, dintre care 1904 din Statul Israel.

Comisia interministerială a declarat că informațiile difuzate de instituțiile mass-media care „au bătut” în imaginea USMF „Nicolae Testemițanu” nu sunt întemeiate și nu corespund realității.

Reamintim că, Comisia interministerială a activat la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” în perioada 5-15 decembrie curent.