Default Header Image

Echipament medical performant pentru Laboratorul de alergologie și imunologie clinică a USMF „Nicolae Testemițanu”

Published: 06.06.2018

Ambasada Japoniei în Republica Moldova a oferit un lot de echipament medical performant Laboratorului de alergologie și imunologie clinică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova. Cu acest prilej, în data de 14 iunie 2018, ora 11:20, va avea loc ceremonia de predare-primire a echipamentului, eveniment la care va participa şi Excelența Sa,  Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Masanobu Yoshii.

Totodată, va fi organizată o conferință, în cadrul căreia Excelența Sa va avea discuții despre proiectele finalizate și planuri de viitor cu cadrele didactice și științifice  și studenții Universității. Evenimentul se va desfășura în Blocul didactic central al Universității (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165)

Proiectul de modernizare a Laboratorului de alergologie și imunologie clinică s-a desfăşurat în perioada martie 2017 –  martie 2018, având un buget de 83 de mii USD. Echipamentul medical donat constituie un flaucitometru pentru cuantificarea populațiilor și subpopulațiilor limfocitare (imunitatea celulară) și un analizator hematologic pentru testarea hemoleucogramei (formulei sangvine). Concomitent, au fost achiziționate și reactive pentru examinarea a 1000 pacienți.

Graţie acestui proiect a sporit calitatea examinărilor paraclinice ale pacienților cu imunodeficiențe primare; s-a ameliorat calitatea tratamentului pacienților cu imunodeficiențe primare; implementarea în procesul de instruire universitară și postuniversitară a metodelor avansate de testare a statutului imun, detecției perturbărilor imune și interpretării clinice a acestora.

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt pacienții suferinzi de diverse stări patologice la baza cărora stau perturbările imune. La rândul lor, doctoranzii și post-doctoranzii vor beneficia de utilizarea metodelor imunologice contemporane în cercetările științifice, care vor conduce la sporirea diagnosticului și tratamentului imunomodulator al maladiilor respective.

Pentru mai multe detalii, vedeți Programul.