Default Header Image

Instituirea Asociației mediciniștilor originari din India

Published: 23.02.2018

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” vă invită la o acțiune de instituire a Asociației studenților originari din India în cadrul Asociației Studenților și Rezidenților în Medicină.

Evenimentul este organizat de studenții internaționali ai USMF „Nicolae Testemițanu”, originari din India, mâine, 24 februarie, între orele 17:00 și 21:00, în incinta Palatului de Cultură al Feroviarilor.

Manifestarea are scopul de a promova cultura și tradițiile indiene și va cuprinde dansuri, muzică și alte surprize pregătite de tinerii indieni.