Publication header

Medicus, Nr. 8-10, Vol. 902-904 (Septembrie-Octombrie) 2017

Medicus-Nr.8-10-Vol.-902-904-(Septembrie-Octombrie)-2017
01 Septembrie 2017

 

Și în această toamnă trăim un nou sentiment de bucurie, satisfacție și împlinire! Marcăm o nouă aniversare a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova și constatăm că în anul academic ce a trecut am reușit să ne păstrăm statutul de cea mai importantă instituție de învățământ superior din țară și să perseverăm pe plan internațional atât prin intermediul mobilităților academice, schimburilor de experiență, cât și prin colaborările internaționale.   

Zilele Universității noastre reprezintă, implicit, omagierea și comemorarea celor care și-au legat destinul și și-au consacrat viața întru dezvoltarea acestei instituții. În contextul Anului Nicolae Testemiţanu, comunitatea academică a desfășurat o multitudine de evenimente științifice, sociale și culturale dedicate ilustrului savant și profesor. Suntem recunoscători celor care au organizat și au participat la acțiunile frumoase, astfel încât să fie auzite faptele mărețe ale înaintașului nostru Nicolae Testemițanu, al cărui nume îl poartă astăzi cu onoare universitatea. 

Și fiindcă aniversarea nu este doar un moment de sărbătoare, dar și unul de bilanț și de reflecție, putem afirma cu toată încrederea că viza noastră este excelența academică și cea în cercetare. Anual instituția oferă sistemului de sănătate sute de tineri specialiști, bine instruiți și formați în cele mai bune condiții de studii, afirmându-ne ca o instituție cu viziuni moderne în instruire și cercetare. Prestigiul național și internațional de care se bucură USMF „Nicolae Testemiţanu” este confirmat prin profesionalismul absolvenților săi, care duc faima Alma Mater în multe țări ale lumii.

Totodată, este un moment oportun de a mulțumi colegilor noștri, de la asistenți la profesori, personalului administrativ și auxiliar, colaboratorilor, studenților, rezidenților și doctoranzilor, care fac eforturi deosebite pentru a avea performanțe în instruire și cercetare, activitate clinică și dezvoltare instituțională. 

Stimați colegi, dragi studenți,

Vă doresc multă sănătate, perseverență și bunăstare, noi forțe și idei inovatoare, care vor genera performanțe în toate direcțiile de activitate. Sper ca de Zilele Universității să simțiți această sărbătoare în suflet și să fiți mândri că faceți parte din marea familie a USMF „Nicolae Testemiţanu”. Vă îndemn să fim mai buni în tot ceea ce facem și să ne unim eforturile întru dezvoltarea învățământului superior medical și prosperarea instituției.

 

La mulți ani!