Publication header

Medicus, Nr. 4-6, Vol. 910-912 (Aprilie-Iunie) 2018

Medicus-Nr.-4-6-Vol.-910-912-(Aprilie-Iunie)-2018
01 Aprilie 2018

Dragi absolvenți, stimați colegi,

Acum câteva zile am sărbătorit lansarea unei noi promoții de medici și farmaciști pentru ocrotirea sănătății populației. Aproape 1000 de discipoli au finalizat maratonul de însușire a profesiilor de medic și de farmacist, care veghează sănătatea  și viața oamenilor, prezentul și viitorul unei ţări. Mulți sau puțini, nu suntem noi în drept să constatăm, cert este că toți aceşti tineri specialiști, care au depus jurământul de medic și de farmacist, sunt gata să facă față cerințelor sistemului de sănătate, să pună umărul și să ajute pe cei ce vor avea nevoie de asistență medicală și farmaceutică.

Absolvenții oricărei instituții de învățământ superior din țară, cu siguranță, își doresc să contribuie la dezvoltarea acesteia, pentru că așa i-am educat, iar noi, la rândul nostru, am fost învățați de predecesori să ne iubim țara. Este de datoria noastră să păstrăm acești tineri specialiști la noi acasă, pentru că acum, mai mult ca oricând, este nevoie de ei, de curajul, de înțelepciunea și de verticalitatea lor și pentru că misiunea noastră nu se încheie doar oferindu-le cunoștințele de bază ale unei profesii. Noi le vom fi alături în continuare pentru dezvoltarea lor profesională, iar statul trebuie să le creeze condiții optime de muncă și să le asigure salarii atractive, căci doar așa vom putea mișca lucrurile în sistemul medical și vom opri exodul de minți luminate și pline de aspirații.

Tradițional, ceremonia de absolvire a Universității se desfășoară în ajunul Zilei Lucrătorului Medical și a Farmacistului, care ne reamintește că rolul nostru în societate este vital, de aceea trebuie să conștientizăm că profesia de medic și de farmacist presupune dedicație și dragoste de oameni, având o sarcină dificilă și, totodată, extrem de importantă – ajutorarea pacientului suferind.

Dragi colegi, permiteți-mi, în numele Senatului Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, să Vă exprim sincere felicitări și recunoştinţă pentru devotament, muncă cu dăruire de sine şi profesionalism în menţinerea sănătăţii populaţiei ţării noastre şi salvarea vieţilor omeneşti. 

Vă mulţumim că slujiți cu abnegație cele mai nobile profesii – cea de medic și de farmacist. Ne exprimăm gratitudinea şi admiraţia faţă de Domniile Voastre, precum şi pentru cadrele didactice ce contribuie la formarea medicilor şi a farmaciştilor pentru sistemul național de sănătate și pentru alte state. Vă doresc multă sănătate, aprecieri pe măsura lucrurilor înfăptuite, mulți ani prosperi și cât mai multe împliniri în activitatea profesională.  

 

La mulți ani!