Publication header

Medicus, Nr. 7-8, Vol. 884-885 (Septembrie-Octombrie) 2015

Medicus-Nr.7-8-Vol.-884-885-(Septembrie-Octombrie)-2015
01 September 2015

Împreună am ajuns să celebrăm cele șapte decenii de performanță, excelență și calitate a învățământului superior medical din Republica Moldova.

Aceasta se datorează, în primul rând, eforturilor depuse de cadrul profesoral-didactic în realizarea reformelor în procesul didactic și științific, conform exigențelor naționale și standardelor educaționale europene. Este de remarcat aportul Domniilor Voastre şi la reformarea continuă a învățământului superior medical și a sistemului național de sănătate. De asemenea, un suport considerabil în realizarea misiunii Universității oferă și specialiștii în diverse domenii, care depun eforturi, zi de zi, pentru prosperarea Alma Mater.   

Astăzi, Universitatea se mândrește cu cei peste 40 000 de specialiști, care duc faima Alma Mater atât în țară, cât și peste hotare, contribuind la dezvoltarea domeniului de sănătate și la îmbunătățirea serviciilor medicale prestate populației. În prezent, la USMF ”Nicolae Testemițanu” își fac studiile peste 6 000 de studenți și 1700 de rezidenți. Procesul didactic este asigurat de cca 1000 de cadre profesoral-didactice și științifice și se realizează în patru limbi, atât pentru studenți din Republica Moldova, cât și pentru cei din alte 32 de țări ale lumii. În plus, avem acorduri de colaborare cu peste 90 de instituții din cca 30 de țări. Putem enumera numeroase realizări, dar încă multe performanțe ne așteaptă în viitor. Împreună suntem trecutul, prezentul și viitorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova! 

Stimați colegi și tineri care vă faceți studiile la USMF ”Nicolae Testemițanu”, la acest moment aniversar al Alma Mater, Vă adresăm sincere felicitări, urări de bine, sănătate și mari succese în realizarea planurilor de viitor! 

La Mulţi Ani, Alma Mater!