Publication header

MEDICUS, Nr. 9-10, Vol. 925-926 (Noiembrie-Decembrie) 2019

MEDICUS, Nr. 9-10, Vol. 925-926 (Noiembrie-Decembrie) 2019
23 Decembrie 2019

 

Onorată comunitate universitară,

Doar câteva zile ne despart de Noul An - un an care vine cu noi aspiraţii şi noi reușite, cu noi obiective şi tendinţe spre ascensiune. Începem să scriem a 75-a filă de istorie impunătoare a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, pe care vrem s-o completăm cu realizări demne, fiind unică prin misiunea sa nobilă de a instrui specialiști autentici în medicină și farmacie. 

Se spune că viitorul nu deschide ușa celor ce vin fără trecut. Din acest motiv, în anul 2020 ne propunem să creăm o punte între un trecut glorios și un viitor de succes, astfel încât, axându-ne pe tradițiile și valorile promovate de predecesorii noștri, să deschidem noi orizonturi și perspective.

În Noul An, vom continua să întreprindem acțiuni care vor menține la nivel înalt procesul de educație medicală și formare continuă, aplicând o viziune inovativă și multidisciplinară din partea întregii echipe universitare. 

Totodată, vom conjuga eforturile spre dezvoltarea segmentului științific, or, cercetarea reprezintă calea sigură spre progres, în special, în domeniile de importanţă vitală precum sunt medicina şi farmacia. În acest sens, mizăm pe extinderea parteneriatelor curente, precum şi pe stabilirea unor noi relaţii de colaborare, fiind deschişi pentru orice iniţiative şi proiecte, care să impulsioneze activitatea de cercetare şi să asigure evoluţia ştiinţelor medicale și farmaceutice.

Fiecare dintre noi avem obligația ca, în timp, să oferim acestei universități ceea ce avem mai de preţ - rezultatele noastre profesionale. În acest context, vreau să Vă mulţumesc încă o dată pentru încrederea pe care mi-aţi acordat-o, alegându-mă rector al Universităţii şi Vă asigur că împreună cu Dumneavoastră vom face tot posibilul ca procesele instituţionale să corespundă în continuare standardelor europene, astfel încât Alma Mater să-şi păstreze notorietatea.

 

Stimaţi colegi, dragi mediciniști,

Vă doresc să păşiţi în Noul An cu lumină în suflet şi cu speranţă în inimă. Spiritul sărbătorilor de iarnă să Vă înzestreze cu multă sănătate, fericire, bunăstare şi inspirație inepuizabilă de a crea lucruri frumoase și de valoare. 

La mulți ani fericiți!