Publication header

Medicus, Nr. 1-3, Vol. 917-919 (Ianuarie-Martie) 2019

Medicus, Nr. 1-3, Vol. 917-919 (Ianuarie-Martie) 2019
07 Martie 2019

Primăvara este unul dintre cele mai plăcute anotimpuri. Frumusețea ei ne încântă privirile și ne face să uităm supărările și să privim cu speranță în viitor. Este anotimpul care-ți induce o stare de euforie, generată de lumină, flori și culoare. Este momentul unor noi începuturi pentru realizarea noilor aspirații.

Stimată comunitate universitară, o normă a activității noastre este să tindem spre perfecțiune și spre excelență, fapt pentru care ne stabilim noi direcții și obiective de dezvoltare pentru perioada următoare. 

Printre prioritățile anului curent, pentru compartimentul didactic, am fixat elaborarea unui Cadru național al calificărilor pentru toate programele de studii în conformitate cu cerințele Guvernului Republicii Moldova și a Conceptului învăţământului universitar medical la distanță, perfecționarea curriculei la toate disciplinele și asigurarea cu materiale didactice. 

Calitatea serviciilor educaționale și internaționalizarea procesului de studii sunt verigile de bază ale Universității. În acest context, este absolut necesară evaluarea și acreditarea internațională a instituției și a programelor de studii de către Federația Mondială pentru Educație Medicală, procesul respectiv fiind deja în derulare. 

Pe segmentul știință este importantă dezvoltarea Repozitoriului Instituțional al Universității cu publicațiile personalului științifico-didactic și ale studenților-doctoranzi, participarea la elaborarea Strategiei Naționale de Cercetare-Inovare, iar la capitolul sănătate și biomedicină - implementarea proiectelor de cercetare, finanțate din fonduri europene. 

Pentru activitatea clinică, obiectivul primordial este crearea Spitalului Universitar, care va servi ca bază clinică fundamentală pentru formarea viitorilor medici, precum și extinderea și consolidarea clinicilor universitare pentru eficientizarea procesului de dezvoltare a abilităților clinice ale studenților. 

Sistemul Informațional de Management Universitar va fi dezvoltat prin modulele Rezidențiat, Educație medicală continuă, Știință, Activitate clinică. 

Menținerea și consolidarea patrimoniului universitar, de asemenea, este o preocupare instituțională continuă, iar printre priorități se enumeră și inaugurarea Muzeului universitar de istorie a medicinei și farmaciei moldave.

Aceste obiective strategice, evidențiate succint, reprezintă doar o parte din amalgamul de activități cotidiene ale universității noastre. 

Vă îndemn, dragi colegi, să continuăm, cu aceeași fermitate, realizarea proiectelor demarate în vederea modernizării Universității, fapt ce va avea impact direct asupra calității serviciilor educaționale, a rezultatelor științifice și a asistenței medicale acordate populaţiei, pentru a menține și a perpetua faima instituției noastre în topul celor mai prestigioase universități din țară și din lume.

Cu drag de Mărțișor

Calendaristic, primăvara începe la 1 Martie, iar noi, românii, avem un mod unic de a ne bucura de venirea ei prin dăruirea Mărțișoarelor. La începutul acestui anotimp al reînvierii, sărbătorim și Ziua Internațională a Femeilor - 8 Martie, Ziua Mamelor.

Cu acest prilej, stimate Doamne, care îmbinați armonios cele patru caracteristici ale Femeilor: sensibilitatea, frumusețea, tandrețea și finețea, Vă adresăm sincere felicitări și urări de bine. Fie ca spiritul acestei primăveri și mireasma florilor, sănătatea și căldura sufletească să vă însoțească pretutindeni, iar prezența Dumneavoastră să inspire celor din jur parfumul fericirii și al gingășiei. Vă dorim o primăvară caldă, plină de dragoste, armonie și noi împliniri!