Default Header Image

Ceremonia de conferire a titlului onorific Doctor Honoris Causa al USMF „Nicolae Testemițanu” profesorului Randy Schekman

Published: 15.09.2023

DHCUniversitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” Vă invită  la Ceremonia de conferire a titlului onorific Doctor Honoris Causa profesorului Randy Wayne Schekman, care activează în Departamentul de Biologie Moleculară și celulară la Universitatea California din Berkeley, SUA, Laureat al Premiului Nobel pentru Medicină (2013), savant cu renume mondial la Institutul Medical Howard Hughes. Titlul onorific va fi acordat pentru activitatea științifică prodigioasă, descoperirile fundamentale în domeniul biologiei moleculare, ce constituie temelia tuturor proceselor biologice normale și patologice a organismelor vii, inclusiv a oamenilor, cu rezultate benefice pentru înțelegerea, profilaxia și tratamentul celor mai severe patologii, și cultivarea valorilor general umane la nivel internațional.

Ceremonia va avea loc în data de 19 septembrie 2023, cu începere de la ora 14:30, în Sala Senatului, etajul III, Blocul didactic central al Universității (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165).

La eveniment vor fi prezenți membrii Senatului USMF „Nicolae Testemițanu”, şefi de subdiviziuni universitare, profesori, studenţi, medici rezidenţi, studenți-doctoranzi, reprezentanți ai Academiei de Științe a Moldovei, alți invitați.  

Profesorul Randy Schekman este bine-cunoscut pe arena științifică mondială pentru rezultate meritorii în promovarea ştiinţei și contribuții substanțiale în domeniul cercetării fundamentale în citologie. 

Începând cu anul 2019 a stabilit relații de colaborare cu cercetători din Republica Moldova, ce s-au intensificat în perioada pandemiei COVID-19. Profesorul Schekman a efectuat studii cu privire la pandemie, răspândirea virusului SARS-CoV-2 și eficiența vaccinurilor.

În anul 2013 a fost distins cu Premiul Nobel în domeniul medicinei pentru descoperirea mecanismului ce reglează traficul prin membrane celulare, un proces în care celulele își organizează activitatea și comunică cu mediul. În același an, Republica Moldova a fost menționată pe portalul Premiilor Nobel de către profesorul Randy Schekman, care în biografia sa a făcut referință la rădăcinile sale genealogice basarabene. Părinții mamei provin din orășelul Lipcani, raionul Briceni, unde-i sunt înmormântați bunicii protagonistului nostru, ceea ce îl determină să declare că este datoria lui sfântă să viziteze țara noastră.

Agenda vizitei profesorului Randy Schekman include prezentarea raportului științific plenar „Gene, celule și descoperiri în știința fundamentală și boli” în cadrul Conferinței științifice internaționale în domeniul nanotehnologiilor și ingineriei biomedicale, ce se va desfășura la Chișinău în perioada 20-23 septembrie 2023, precum și ținerea prelegerii publice „Calea spre Premiul Nobel” destinată liceenilor, studenților și tinerilor cercetători. 

În perioada aflării sale în Republica Moldova, celebrul savant Schekman va întreprinde o vizită în orășelul Lipcani, raionul Briceni, aceasta fiind „prima întoarcere la baștină a unui membru al familiei în ultimii 100 de ani”.