Publication header

Medicus, Nr. 7-8, Vol. 913-914 (Septembrie-Octombrie) 2018

Nr.7-8 (913-914) Septembrie-Octombrie 2018
19 octobre 2018

În agitaţia activităților noastre zilnice, uneori pierdem noțiunea timpului, dar, cu toate acestea, realitatea este realitate și se pare că, în grabă, am ajuns, din nou, în miezul toamnei, la începutul unui nou an de studii și la o nouă aniversare a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova. Pentru marea familie a Universității este un plăcut prilej de bucurie să trăim profund emoțiile unui nou început, unor noi speranțe, unor noi chemări.

Anul academic 2018-2019 se anunță a fi unul cu noi proiecte, cu activități și experiențe interesante și atractive pentru noi toți - pentru studenți, pentru cadrele științifico-didactice și pentru echipa managerială. Suntem în măsură să ne asumăm provocările viitorului, să formăm profesioniști entuziaști care să promoveze Alma Mater și să servească sistemul național de sănătate. Societatea modernă este una foarte competitivă, de aceea ne dorim să contribuim la educarea unei generații de specialiști ingenioși, perseverenți și cu atitudine  - elementele indispensabile ale succesului. Tindem să consolidăm tradițiile instituției noastre și să generăm altele noi, să extindem colaborarea cu partenerii locali și externi, să perseverăm pe plan internațional. Toate acestea, vor fi doar în beneficiul evoluției învățământului superior medical, precum și a medicinei în general. Oricum ar fi, noi vom întreprinde cei mai înțelepți pași pentru a asigura ascensiunea spre un viitor mai bun. Pentru Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” este prioritar ,,triunghiul cunoașterii” - educația, cercetarea și inovarea și asistența medicală - astfel valorificând competența profesională, creativitatea și dinamismul fiecărei personalități. 

E necesar să menţionez că frumoasa imagine a instituției noastre se datorează personalului științifico-didactic, care, fiind eminenți dascăli, cu mult profesionalism și dedicare, formează medici și farmaciști competenți și educă buni patrioți ai neamului. Pentru toate acestea, Vă mulțumesc și Vă exprim înaltă gratitudine.  Totodată, cu prilejul Zilei Internaționale a Profesorului, Vă adresez cordiale felicitări, urări de bine și sănătate, forțe creatoare, bunăstare și multe performanțe! Vă doresc să continuați misiunea nobilă cu aceeași inspirație și dăruire, iar satisfacția personală să Vă fie pe măsura așteptărilor. Să Vă bucurați de respectul și aprecierea studenților și a discipolilor Dumneavoastră, iar eforturile să Vă fie prețuite la justa valoare.

Stimați colegi, dragi studenți,

Acest an universitar să Vă fie plin de sănătate, perseverență și bunăstare, să aveți noi forțe și idei novatoare, care vor genera performanțe în toate direcțiile de activitate. 

Sper ca celebrarea Zilelor Universității s-o simțiți în suflet și să fiți mândri că faceți parte din marea familie Alma Mater. Vă îndemn să fim mai buni în tot ceea ce facem și să ne unim eforturile întru prosperarea instituției.

La mulți ani!