Publication header

Medicus, Admitere-2015

Medicus Admitere Editie speciala (Aprilie) 2015
01 апреля 2015

Dragi elevi şi viitori absolvenţi,

Cu siguranță sunteți deja nerăbdători să cunoașteți libertatea și frumusețea vieții de student, care, în același timp, presupune și multe responsabilități. Este important să vă acordați suficient timp pentru a alege corect domeniul pe care doriți să-l studiați și în care să vă afirmaţi, ulterior, ca specialişti. Dacă optați pentru medicină înseamnă că vă plac provocările și, totuși, aveți o sensibilitate aparte pentru durerea oamenilor și, cel mai probabil, ați fost pasionat de chimie sau biologie în liceu. 

Medicina nu este cea mai frumoasă şi nici cea mai uşoară profesie, dar cu siguranţă este cea mai nobilă. Având una dintre cele mai vechi meserii, cu rădăcini în antichitate, medicul a fost şi rămâne foarte important pentru viaţa societăţii, fiind respectat și apreciat în orice comunitate.

Să fii medic înseamnă mai mult decât cunoştinţe. Această profesie presupune deschidere faţă de oameni, sensibilitate, pasiune, caracter, responsabilitate și angajament. Formarea unui medic începe din facultate şi continuă pe parcursul întregii vieţi. Este un angajament asumat, ce se răscumpără prin satisfacţia de a dărui şi a susţine viaţa şi sănătatea oamenilor. Însă, pentru a ajunge la această etapă, este nevoie de perseverenţă, insistenţă, curaj şi dorinţă enormă de a cunoaşte. Nu fiecare poate face faţă acestor rigori, de aceea medicina este profesia celor care au suficientă ambiţie. 

”Medicina este profesia celor care au suficientă ambiţie”

Un domeniu la fel de important pentru care puteți opta, venind la Universitatea noastră, este și farmacia. Medicii și farmaciștii sunt membrii unei echipe, care luptă pentru un scop comun - asigurarea sănătății populației. Unii constată problema, ceilalți asigură soluționarea acesteia prin medicamente.

”Medicii și farmaciștii sunt membrii unei echipe”

Pe lângă specialitate, este foarte important să alegeți cu grijă și instituția la care vă veți face studiile, care trebuie să fie una cu experiență și cu tradiții frumoase, capabilă să vă ofere condiții optime. USMF ”Nicolae Testemiţanu” este unica instituţie de învăţământ superior din Republica Moldova care instruiește specialiști medici (inclusiv, în domeniile stomatologie și sănătate publică) și farmaciști. Universitatea tinde spre o dezvoltare continuă, în special prin implementarea standardelor internaţionale în formarea cadrelor medicale, ajustarea programelor de studii la cerinţele europene și integrarea în comunitatea medicală europeană. Cadrele didactice, care dispun de un înalt profesionalism, asigură instruirea tinerilor specialişti prin aplicarea metodelor şi tehnologiilor moderne de instruire şi testare a cunoştinţelor şi abilităţilor practice, conform recomandărilor  internaţionale.

Venind la USMF „Nicolae Testemiţanu” aveți ocazia să studiați într-o instituţie de prestigiu, cunoscută pe plan naţional şi internaţional pentru rezultatele obținute și pentru valorile pe care le promovează în domeniul instruirii, educaţiei și cercetării ştiinţifice.

Vă aşteptăm cu drag la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova!