Default Header Image

USMF „Nicolae Testemițanu” nu va modifica procedura de admitere la studii și de susținere a examenelor pentru studenții străini

Publicat: 08.11.2019

În contextul informațiilor reflectate în mass-media, conform cărora se presupune că a fost deconspirată o grupare care a pus la cale o schemă de trafic de droguri, în care ar fi implicați și câţiva studenți ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, originari din Israel, instituția vine cu unele precizări.

În data de 05.11.2019, USMF „Nicolae Testemițanu” a solicitat avizul consultativ al Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității cu privire la modificarea procedurii de admitere și de susținere a examenelor pentru studenții străini prin introducerea obligativității examinării la consumul de substanțe psihotrope. Ca urmare, în data de 07.11.2019, Consiliul a emis avizul consultativ, prin care a venit cu recomandarea ca Universitatea să nu dea curs inițiativei respective.

Astfel, ținând cont de prevederile actelor normative în vigoare și în scopul respectării drepturilor tuturor persoanelor admise la studii în Universitate, indiferent de cetățenia acestora, USMF „Nicolae Testemițanu” nu va modifica procedura de admitere la studii și de susținere a examenelor pentru studenții străini prin introducerea obligativității examinării la consumul de substanțe psihotrope.

Menționăm că Universitatea condamnă orice comportament ce contravine normelor morale și legale. Conform art. 42, pct. 3 din Carta universitară referitor la drepturile și obligațiile mediciniștilor, studenții care nu respectă prevederile actelor normative în vigoare şi/sau ale actelor interne ale Universității sunt pasibili de sancţionare, în funcţie de gravitatea faptei, conform documentelor interne ale Universității, inclusiv prin exmatriculare.