Default Header Image

USMF „Nicolae Testemițanu” a aplicat cea mai drastică sancțiune studentelor străine pentru încălcarea normelor de comportament

Publicat: 01.10.2019

Referitor la incidentul din 23 septembrie curent, în care au fost implicate patru studente ale Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, originare din Statul Israel, Vă comunicăm următoarele:

Astăzi, 1 octombrie 2019, la ora 17:30, a fost convocată ședința Comisia de etică, care a examinat materialele pe cazul dat și a audiat participantele la conflict. Ca rezultat, Comisia de etică a concluzionat: de a aplica cea mai drastică sancțiune pentru încălcarea normelor de comportament prin folosirea inclusiv a forței fizice.

În baza concluziei Comisiei de etică, a fost emis Ordinul rectorului nr. 256 din 01.10.2019 cu privire la exmatricularea celor patru studente,  din anul III de studii, cetățene ale Israelului, și rezilierea contractelor, încheiate cu acestea, cu privire la instruirea la studii superioare integrate. 

Reamintim că USMF „Nicolae Testemițanu” s-a autosesizat imediat, cazul fiind examinat, în prim plan, la ședințele Consiliului Facultății de Medicină nr. 2 și a rectoratului, în prezența studentelor implicate, care au dat explicaţii, inclusiv în scris, referitor la situația de conflict.  

Totodată, Decanatul Facultății de Medicină nr. 2 a organizat, ieri, o ședință, cu participarea tuturor studenților internaționali, unde au fost discutate, în mod repetat, normele de comportament ale acestora atât în cadrul instituției, cât și în spațiile publice.

În acest context, subliniem că Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” condamnă orice comportament agresiv, ce contravine normelor morale și legale, inclusiv actelor regulamentare ale instituției, precum Carta universitară, Regulamentul intern și Codul Moral.