Default Header Image

Susținerea tezelor de licență în regim on-line la USMF „Nicolae Testemițanu”

Publicat: 26.05.2021

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova informează că studenții-absolvenți, Promoția 2021, susțin în această perioadă tezele de licență, în regim on-line.

Zilnic, începând cu ora 15:00, până în data de 28 mai curent, comisiile examinează câte cinci lucrări, conform orarelor stabilite.

Cele opt comisii create în baza ordinului rectorului vor examina lucrările științifice conform următoarelor criterii: calitatea cercetării realizate, redactarea și respectarea regulilor de structurare, bibliografia, expunerea orală și precizia răspunsurilor la întrebările examinatorilor. În premieră, în acest an, conducătorii tezelor de licență nu vor evalua lucrările în cadrul susținerii publice, dar vor asista la prezentarea acesteia și la discuții.

Procesul de susținere publică a tezelor de licență a început la 17 mai și se va încheia în data de 28 mai, în conformitate cu orarele aprobate pentru fiecare program de studii: Medicină, Medicină preventivă – 17-28 mai;  Farmacie și Optometrie – 24-28 mai, Stomatologie – 25-28 mai.

La examenele de absolvire sunt admiși studenții care au realizat integral Planul de învățământ și au acumulat numărul de credite stabilit – 360 pentru 12 semestre, 300 de credite pentru 10 semestre sau 240 – pentru 8 semestre anuale, dar și a celor care au primit calificativul admis la susținerea prealabilă a tezei de licență în cadrul catedrei, unde a fost realizată cercetarea.   

În anul curent, examenul de absolvire se va desfășura în două etape: susținerea on-line a tezei de licență și testarea asistată la calculator în Sistemul Informațional de Management Universitar, probă ce constă în rezolvarea unui test ce cuprinde 100 de itemi. Nota obținută la această etapă de evaluare este irevocabilă și nu poate fi contestată. 

Examenul de absolvire este  organizat în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la elaborarea și susținerea tezelor de licență în USMF „Nicolae Testemițanu” și Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de absolvire/licență în a.u. 2020-2021, aprobate de Senatul Universității.