Default Header Image

Rezultatele intermediare ale concursului de admitere – 2023 la USMF „Nicolae Testemițanu”

Publicat: 02.08.2023

admitere 2023În data de 1 august, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a publicat rezultatele concursului intermediar de admitere la programele de studii superioare de licență, integrate și de master, pe site-ul instituției.

Președintele Comisiei de admitere, rectorul Emil Ceban, a declarat că cel mai mare concurs pentru ocuparea locurilor bugetare s-a înregistrat la Stomatologie (10 locuri) – 47,7 persoane pe un loc, urmat de specialitatea Fiziokinetoterapie și reabilitare medicală (5 locuri) unde concursul a fost de 14,2 candidați/loc, la Farmacie (10 locuri) – 9,1 candidați/loc, la Asistenţă medicală generală (10 locuri) – 2,8 candidați/loc, la Optometrie (5 locuri) – 2,6 candidați/loc, la specialitatea Medicină (440 de locuri) concursul a fost de 2,1 candidați/loc, la Tehnologie radiologică (10 locuri) – 1,6 candidați/loc și la Sănătate publică (10 locuri) – 0,5 candidați/loc.

Din numărul total de 1647 de dosare validate, 1273 de concurenți (77,3%) au participat la concurs în baza diplomei de bacalaureat, 293 (17,8%) – în baza diplomei de studii profesionale, 47 de candidaţi (2,9%) – în baza atestatelor de studii medii de cultură generală și 34 de candidaţi (2%) – în baza diplomelor de licență/studii superioare. 

Reamintim că USMF „Nicolae Testemițanu” oferă cetățenilor Republicii Moldova 550 de locuri pentru studii superioare de licență (ciclul I) și studii integrate (ciclul I și ciclul II) cu finanțare bugetară, cu 50 mai multe comparativ cu anul trecut. 

De asemenea, în conformitate cu Planul de admitere pentru a.u. 2023-2024, se oferă 628 de locuri cu taxă de studii: Medicină – 300, Stomatologie – 118, Farmacie – 80, Fiziokinetoterapie și reabilitare – 50 de locuri și câte 20 de locuri pentru programele de licență Asistență medicală generală, Tehnologie radiologică și Sănătate publică.  

Cea mai mare cerere la programele de master s-a înregistrat la Management în sănătate publică și la Nutriție umană. Pentru studiile superioare de master sunt preconizate în total 10 locuri cu finanțare bugetară și 47 de locuri în bază de contract. 

Astăzi, 2 august, a început procesul de depune a documentelor în original. Pentru a participa la concursul final de admitere la studii superioare în anul universitar 2023-2024, candidații urmează să prezinte originalele actelor până în data de 4 august inclusiv. 

De notat că acei candidați care nu au promovat concursul intermediar de admitere, dar doresc să participe la concursul final, de asemenea trebuie să aplice actele în original în termenele stabilite.

Prezentarea actelor se va face personal, în baza buletinului de identitate (pașaportului) în original, sau poate fi efectuată în numele candidatului și de o altă persoană, în bază de procură.

Menționăm că neprezentarea actelor în original, în termenul stabilit, duce la pierderea locului obținut la concursul intermediar, precum și la imposibilitatea de a participa la concursul final de admitere.

Rezultatele finale ale concursului de admitere vor fi anunțate în data de 7 august, pe site-ul Universității.