Default Header Image

Rezultatele finale ale concursului de admitere pentru a.u. 2021-2022

Publicat: 12.08.2021

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a făcut publice astăzi, 12 august, rezultatele finale ale concursului de admitere la studii superioare de licență și integrate pentru anul universitar 2021-2022.

Astfel, la etapa finală de concurs atât pentru locurile cu finanțare bugetară, cât şi pentru cele în bază de contract, au participat doar candidații care au depus actele în original până la data de 10 august curent. În total au promovat concursul 872 de persoane, dintre care 595 la specialitatea Medicină, 116 – la Stomatologie,  78 – la Farmacie, 24 – la Sănătate publică, 13 – la Optometrie, 29 – la Asistența medicală generală și 17 tineri au fost admiși la Tehnologie radiologică.

Candidaţii admişi la studii în bază de contract vor fi înmatriculaţi doar după semnarea contractelor şi achitarea taxei de studii, în perioada 13 august-21 august 2021, inclusiv sâmbătă, 21 august, la Centrul tehnic al Comisiei de admitere (biroul 113). Taxele de studii urmează să fie achitate integral (100%).

Menționăm că în perioada 12-18 august 2021 va avea loc sesiunea suplimentară de admitere pentru anul universitar 2021-2022 pentru locurile neacoperite la studii, cu achitarea taxei în bază de contract. Astfel, în prezent sunt disponibile 12 locuri la programul Farmacie, 5 locuri la Optometrie, 6 locuri la Sănătate publică, 5 locuri la Asistență medicală generală și 5 – la Tehnologie radiologică.

Candidații care nu au promovat concursul final și ale căror acte în original sunt depuse la Comisia de admitere se pot înscrie în concurs în sesiunea suplimentară și prin expedierea on-line a cererii de participare. Cererea urmează a fi completată, scanată și transmisă pe: admitere2020@usmf.md 

Rezultatele sesiunii suplimentare de admitere vor fi făcute publice la 20 august curent. 

Membrii Comisiei de admitere activează în Blocul didactic central (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165), de luni până sâmbătă, între orele 9:00 şi 17:00, pauză – 12:00-13:00. Actele se depun în original. 

Mai multe detalii găsiți pe: https://admitere.usmf.md/ro/admission/studenti-autohtoni/studii-superioare-integrate-ciclul-i-si-ciclul-ii/rezultatele-admiterii