Default Header Image

Rezultatele finale ale concursului de admitere pentru a.u. 2020-2021

Publicat: 20.08.2020

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a făcut publice astăzi, 20 august, rezultatele finale ale concursului de admitere la studii superioare de licență și integrate pentru anul universitar 2020-2021.

Astfel, la etapa finală de concurs atât pentru locurile cu finanțare bugetară, cât şi pentru cele în bază de contract, au participat doar candidații care au depus actele în original până la data de 18 august curent. În total au promovat concursul 902 persoane, dintre care 580 la specialitatea Medicină, 176 la Stomatologie,  75 la Farmacie, 21 la Sănătate publică, 19 la Optometrie, 20 la Asistența medicală generală, iar 11 tineri au fost admiși la noua specialitate – Tehnologie radiologică.

Candidaţii admişi la studii în bază de contract vor fi înmatriculaţi doar după semnarea contractelor şi achitarea taxei de studii, în perioada 20 august-26 august 2020, inclusiv sâmbătă, 22 august, la Centrul tehnic al Comisiei de admitere (biroul 113). Taxele de studii urmează să fie achitate integral (100%).

Menționăm că în perioada 20-25 august 2020 va avea loc sesiunea suplimentară de admitere pentru anul universitar 2020-2021 pentru locurile neacoperite la studii, cu achitarea taxei în bază de contract. Astfel, în prezent, sunt disponibile 75 de locuri la programul Farmacie, 10 locuri la Asistență medicală generală, 9 locuri – la Tehnologie radiologică, 9 locuri la Sănătate publică și 1 loc la Optometrie. Rezultatele sesiunii suplimentare de admitere vor fi făcute publice la 26 august curent. 

Membrii Comisiei de admitere activează în Blocul didactic central (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165), de luni până sâmbătă, între orele 9:00 şi 16:30, pauză – 12:00-13:00. Actele se depun în original. 

Mai multe detalii găsiți pe: https://admitere.usmf.md/ro/admission/studenti-autohtoni/studii-superioare-integrate-ciclul-i-si-ciclul-ii/rezultatele-admiterii