Default Header Image

Reacția USMF „Nicolae Testemițanu” privind suspectarea unor studenți internaționali în trafic de droguri

Publicat: 31.10.2019

Din informațiile deținute referitor la deconspirarea unei grupări care a pus la cale o schemă de trafic de droguri, în care ar fi implicați și câţiva studenți ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, originari din Israel, Vă comunicăm următoarele.

Universitatea s-a autosesizat pe cazul dat și conlucrează cu organele de anchetă pentru a contribui la elucidarea tuturor circumstanţelor de comitere a infracţiunilor de către cetățenii străini, studenți ai instituției noastre.

Operațiunea este în plină desfășurare și Universitatea nu poate oferi mai multe detalii decât cele relatate de responsabilii Direcției Antidrog din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, pentru a asigura secretul anchetei. 

Menționăm că Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” condamnă orice comportament ce contravine normelor morale și legale. Conform art. 42, pct. 3 din Carta universitară referitor la drepturile și obligațiile mediciniștilor: „Studenții care nu respectă prevederile actelor normative în vigoare şi/sau ale actelor interne ale Universității sunt pasibili de sancţionare, în funcţie de gravitatea faptei, conform documentelor interne ale Universității, inclusiv prin exmatriculare”.

Astfel, dacă vinovăția studenților USMF „Nicolae Testemițanu” va fi demonstrată, aceștia riscă să fie exmatriculați și să răspundă conform legislației în vigoare pentru acțiunile săvârșite.