Publication header

Medicus, nr. 1-3, Vol. 951-953 (Ianuarie-Martie) 2022

Medicus martie 2022
11 Martie 2022

Stimată comunitate universitară,

Pacea, sănătatea, liniștea sufletească și încrederea în ziua de mâine sunt valorile fiecăruia dintre noi în această perioadă tensionată. Întreaga lume este alertată de repercusiunile conflictului militar din Ucraina și, mai cu seamă, noi, cetățenii Republicii Moldova. În toate timpurile cele mai eficiente soluții de gestionare a situațiilor de criză au fost curajul, patriotismul, solidaritatea și unitatea. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” pledează pentru pace, stabilitate și siguranță, iar datoria noastră – a medicilor și a viitorilor specialiști în domeniile Medicină și Farmacie – este să avem grijă de sănătatea oamenilor, să-i ajutăm pe cei suferinzi și să le salvăm viața.

Fiecare început de primăvară ne aduce speranța într-un viitor luminos și prosper, ne deschide noi perspective de dezvoltare personală și profesională. În anul curent, împreună cu Dumneavoastră, ne-am propus să obținem acreditarea internațională a programelor de studii Medicină, Farmacie și Stomatologie conform standardelor Federației Mondiale pentru Educație Medicală. Acest deziderat a devenit un imperativ al timpului și un criteriu de competitivitate pe piața educațională din țară și, mai ales, de peste hotare, dar și un punct forte pentru atragerea studenților străini. Este un pas important atât pentru imaginea Universității, cât și pentru recunoașterea diplomelor absolvenților Universității. Avem de muncit mult pentru a realiza acest obiectiv, dar cu siguranță o putem face doar prin eforturi comune și dacă avem pace. 

Am deplina încredere în Dumneavoastră, stimați colegi și dragi studenți – cei care reprezentați cartea de vizită a USMF „Nicolae Testemițanu”. Totodată, apreciez sentimentul uman pe care-l manifestați în toate acțiunile întreprinse, responsabilitatea și devotamentul pentru Alma Mater. Nu este deloc ușor, trăim timpuri grele în care nesiguranța își face loc în viețile noastre, de aceea vă îndemn la unitate și înțelegere. Să rămânem fideli valorilor și crezului insuflat de predecesorii noștri, să formăm în continuare specialiști calificați, să fortificăm activitatea de cercetare, să promovăm educaţia pentru sănătate şi să acordăm servicii medicale populației în concordanţă cu standardele internaţionale.

Cu toate acestea, să nu uităm că suntem în luna lui Mărțișor, perioadă în care renaștem și, în același timp, venerăm Femeia – ființa care perpetuează viața.

Distinse Doamne,

Sunteți ființele care aduceți lumină în fiecare casă, mențineți căldura în familie și ne bucurați cu zâmbetul binevoitor. Vă mulțumim pentru entuziasm, pentru munca cu abnegație, compasiune, dăruire de sine în activitatea nobilă pe care o realizați zi de zi. Răsăritul soarelui să vă aducă multă sănătate și împlinirea visurilor încununate de fericire, optimism și dragoste de viață.

Fie ca această primăvară să reînvie speranța la o viață mai bună, iar Pacea să domine pretutindeni!

Primiţi cu drag Mărţişorul în inimile voastre!