Publication header

MEDICUS, Nr. 1-3, Vol. 927-929 (Ianuarie-Martie) 2020

MEDICUS, Nr. 1-3, Vol. 927-929 (Ianuarie-Martie) 2020
09 Martie 2020

Onorată comunitate universitară,

La acest început de anotimp al renașterii, ne lăsăm mângâiați de primele raze de soare și pătrunși de adierea pătrunzătoare a speranței că mugurii muncii noastre comune se vor desface și se vor transforma în realizări notorii demne de o universitate de prestigiu.

Plini de harul primăverii și de forțele ei revigorante, ne vom îndrepta cu pași siguri spre un viitor de succes și vom persevera în tendința de a corespunde statutului de instituție acreditată la nivel internațional, care instruiește specialiști autentici.  Studiile de calitate vor fi în continuare una dintre prioritățile universității noastre, iar alături de ele, pe același piedestal, va fi plasată activitatea de cercetare, pe care tindem să o dezvoltăm la maximum prin intermediul colaborărilor naționale și internaționale, precum și prin încurajarea invențiilor și a inovațiilor științifice. Totodată, ne vom orienta spre extinderea ariei de recrutare a cetățenilor străini, care, devenind medici valoroși în țările lor de origine, vor fi ambasadori ai Universității în întreaga lume.

Ne-am propus obiective instituționale de importanță majoră, pe care am certitudinea că le vom putea realiza, or, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” înseamnă calitate, perseverență, evoluție continuă și o echipă de profesioniști, dornici să atingă absolutul.

Deși avem parte de bărbați competenți, adevărați cunoscători ai meseriei pe care o profesează, de această dată voi evidenția Femeia – acea făptură plăpândă și suavă în exterior, dar care ascunde o forță interioară infinită. Într-o lume dominată de influența masculină, Ea, Femeia, a știut să-și găsească locul în societate și să-și demonstreze valoarea inestimabilă. 

Referindu-ne la raportul numeric, actualmente, circa 60 la sută dintre salariații Universității sunt femei – specialiști de valoare, care instruiesc și educă viitoare generații, desfășoară acțiuni de cercetare și contribuie la dezvoltarea științei, participă activ la organizarea activității administrative și la promovarea și perpetuarea imaginii Almei Mater.

Distinse Doamne,

Primăvara este anotimpul Dumneavoastră. Este perioada când sărbătorim viața, căldura și duioșia, iar Domniile Voastre sunteți întruchiparea acestor calități. Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, Vă felicit cordial și Vă doresc să fiți mereu gingașe, dar puternice precum ghiocelul, senine precum cerul de primăvară, suave ca adierea vântului, iar fericirea, sănătatea și iubirea să Vă coloreze fiecare clipă a vieții alături de oamenii dragi.