Default Header Image

Lansarea subproiectului „Modernizarea și fortificarea educației prin cercetare în farmacie și medicină în cadrul USMF Nicolae Testemițanu FORCE_Farm”

Publicat: 11.01.2024

force farmUniversitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova Vă invită la evenimentul de lansare a subproiectului investițional „Modernizarea și fortificarea educației prin cercetare în farmacie și medicină în cadrul USMF Nicolae Testemițanu FORCE_Farm”, în valoare de 2 milioane de euro. Subproiectul dat se înscrie în runda a doua a apelului de subproiecte din cadrul Proiectului „Învățământul Superior din Moldova”, implementat de Ministerul Educației și Cercetării și finanțat de Banca Mondială.

Lansarea subproiectului va avea loc în data de 16 ianuarie 2024, ora 11:00, în incinta Complexului Sociocultural Universitar (str. Nicolae Testemițanu, 25).

La eveniment vor participa: Dan Perciun, ministrul educației și cercetării, Ala Nemerenco, ministra sănătății, Emil Ceban, rectorul Universității, Sergiu Harea, manager de proiect la Banca Mondială, echipa de implementare a subproiectului, cadre didactice, studenți, masteranzi, studenți-doctoranzi, medici și farmaciști rezidenți de la USMF „Nicolae Testemițanu”.

În cadrul festivității va fi prezentat noul subproiect, precum și rezultatele obținute până la etapa actuală de către USMF „Nicolae Testemițanu” în prima rundă de acordare a granturilor.

Din resursele alocate în runda a doua va fi creat un laborator de biotehnologii și un laborator de nanotehnologii farmaceutice și design al medicamentelor, precum și dotarea sălii de studii și de cercetare cu sisteme educaționale specializate, ceea ce va facilita însușirea procesului de dezvoltare și de utilizare rațională a medicamentelor. Crearea acestei infrastructuri va contribui la educarea biotehnologică a studenților, prin însușirea abilităților practice avansate în domeniul analizelor fizico-chimice și bioanalizei, și la aplicarea diverselor metode moderne de cercetare a proprietăților medicamentelor. 

FORCE_Farm se axează pe fortificarea platformei didactice, de cercetare și elaborarea medicamentelor. Subproiectul prevede gestionarea procesului educațional la Facultatea de Farmacie prin prisma metodologiei de cercetare a medicamentelor și familiarizarea studenților de la Facultatea de Medicină cu acest proces, în scopul integrării procesului de studii la cele două facultăți.

agenda Force_farm