Default Header Image

Lansarea concursului de admitere la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Publicat: 14.07.2023

admitere 2023La 24 iulie curent, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova va da startul concursului de admitere la studii superioare în anul universitar 2023-2024, pentru cetățenii autohtoni.

În anul curent, sunt oferite 500 de locuri cu finanțare de la bugetul de stat pentru studii de licență și integrate, inclusiv 25 de locuri pentru candidații din raioanele de est ale republicii.

Din numărul total de locuri bugetare prevăzute, 440 de locuri sunt destinate pentru programul Medicină, câte 10 - pentru Stomatologie, Farmacie, Asistență medicală generală, Tehnologie radiologică și Sănătate publică,  câte 5  – pentru Optometrie și Fiziokinetoterapie și reabilitare. 

Planul de admitere prevede și 628 de locuri în bază de contract: Medicină – 300 de locuri, Stomatologie – 118, Farmacie – 80, Sănătate publică – 20, Optometrie – 20, Asistență medicală generală – 20, Tehnologie radiologică – 20, Fiziokinetoterapie și reabilitare – 50 de locuri. 

Pentru cetățenii autohtoni, mărimea taxelor per program de studii va  constitui la: Medicină – 32.200 lei, Farmacie – 30.500 lei, Stomatologie – 42.300 lei, Optometrie – 32.200 lei, Fiziokinetoterapie și reabilitare – 21.600 lei, Sănătate publică, Asistență medicală generală și Tehnologie radiologică – 19.300 lei. 

La prima etapă – 24-31 iulie – candidații se pot înscrie în concurs atât on-line – cu aplicarea dosarelor pe platforma eadmitere.usmf.md sau e-admitere.usmf.md, cât și cu prezență fizică, la sediul central al Universității (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165). Dosarul de concurs va conține cererea de înscriere și toate actele scanate în format .pdf sau .jpeg. Candidații la studii care intenţionează să participe la concursul de admitere doar la USMF „Nicolae Testemiţanu” pot anexa documentele în original. Tinerii au dreptul să se înscrie în concurs concomitent la cel mult trei programe de studii, dar pot fi înmatriculați numai la unul dintre acestea. 

Rezultatele intermediare vor fi publicate în data de 1 august pe site-ul Universității  https://usmf.md

La concursul final vor participa doar candidații care au prezentat actele în original. Astfel, persoanele care se vor regăsi în liste urmează să prezinte documentele în original, în perioada 2-4 august. Tinerii care nu au promovat concursul intermediar de admitere, dar doresc să participe la concursul final, la fel trebuie să depună actele în termenele stabilite. Rezultatele finale vor fi anunțate în data de 7 august pe site-ul Universității. 

În cazul în care vor rămâne locuri libere, va fi organizată sesiunea suplimentară de admitere în perioada 8-11 august, iar rezultatele vor fi publicate în data de 12 august

Detalii despre oferta educațională, actele necesare, taxele de studii, Ghidul de înscriere on-line și alte informații utile vedeți pe: https://admitere.usmf.md/ro/admitere/studii-universitare/candidati-autohtoni/studii-superioare-de-licenta-ciclul-I-si-integrate-ciclul-I-si-ciclul-II 

Perioada de depunere a actelor pentru participare la concursul de admitere la programele de masterat este similară cu cea pentru studii superioare de licență și studii integrate – 24-31 iulie, în total fiind oferite 57 de locuri. Pentru programul Management în sănătate publică sunt oferite 25 de locuri în bază de contract (taxa de studii – 24.200 lei), Tehnologii moleculare în sănătate – 5 locuri, dintre care 4 la buget și 1 la contract (taxa de studii – 19.300 lei). Pentru programele Nutriție umană s-au oferit 12 locuri, dintre care 2 la buget și 10 la contract (taxa de studii – 20.700 lei), Optometrie clinică – 3 locuri, dintre care 2 la buget și 1 la contract (taxa de studii – 30.700 lei), Sănătate mintală publică – 12 locuri, dintre care 2 la buget și 10 la contract (taxa de studii – 20.700 lei). 

Candidații se pot înscrie în concurs atât on-line, prin transmiterea dosarului de concurs la adresa de e-mail admiteremaster@usmf.md, cât și cu prezență fizică, la sediul central al Universității (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165). Pentru programul de studii Management în sănătate publică dosarele de concurs se vor depune cu prezență fizică la sediul Școlii de Management în Sănătate Publică.

Detalii vedeți pe: https://admitere.usmf.md/ro/admitere/studii-universitare/candidati-autohtoni/studii-superioare-de-masterat-ciclul-ii