Default Header Image

Lansarea Admiterii-2020 la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Publicat: 24.07.2020

 

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova anunță că, la 27 iulie, demarează procesul de admitere la studii pentru anul 2020-2021. 

În total, Universitatea oferă 440 de locuri pentru studii superioare de licență (ciclul I) și studii integrate (ciclul I și ciclul II) cu finanțare bugetară, cu 35 mai multe comparativ cu anul trecut și 342 - în bază de contract. Din numărul total de locuri bugetare prevăzute, 380 sunt destinate pentru programul Medicină, 15 pentru Sănătate publică, câte 10 - pentru Stomatologie, Farmacie, Asistență medicală generală și Tehnologie radiologică și, respectiv, 5 - pentru Optometrie. Din acestea, 25 de locuri cu finanțare bugetară sunt repartizate pentru candidații din raioanele de est ale republicii: la Medicină - 21, la Stomatologie și Farmacie - câte 2 locuri. 

Menționăm că taxele de studii pentru anul universitar 2020-2021 rămân neschimbate. Astfel, pentru cetățenii autohtoni, mărimea taxelor pentru studii superioare integrate la programul Medicină va constitui 30,1 mii lei, la Farmacie - 30,5 mii lei și la Stomatologie - 31,7 mii lei. Taxa pentru studii superioare de licență la programul Optometrie rămâne 32,2 mii lei, aceeași fiind stabilită și pentru noua specialitate Tehnologie radiologică, iar la Asistență medicală generală - de 19,3 mii lei, similară și pentru noul program de studii superioare de licență - Sănătate publică.

La prima etapă, candidații se vor înregistra on-line și vor aplica dosarele de concurs pe platforma e-admitere.usmf.md, în perioada 27 iulie-4 august. Rezultatele intermediare ale concursului vor fi anunțate în data de 7 august, pe site-ul https://usmf.md. Toți cei care se vor regăsi în liste, vor trebui să depună documentele în original, în perioada 8-18 august. Acest proces va fi organizat conform unui orar stabilit, pentru a asigura respectarea măsurilor de prevenție a COVID-19 și a distanței sociale. 

La concursul final vor participa doar acei candidați care au prezentat actele în original. Astfel, tinerii care nu au promovat concursul intermediar de admitere, dar doresc să participe în concursul final, trebuie să depună actele în termenele stabilite. Rezultatele finale vor fi anunțate în data de 20 august pe site-ul Universității. Dacă vor rămâne unele locuri neacoperite, va fi organizat turul II de admitere. Detalii pe: https://admitere.usmf.md/ro/admitere/studii-universitare/candidati-autohtoni/studii-superioare-de-licenta-ciclul-I-si-integrate-ciclul-I-si-ciclul-II

În acest an o altă noutate este lansarea programului de studiu de masterat ştiinţific (ciclul II) în Tehnologii moleculare în sănătate. Pentru studiile superioare de masterat au fost alocate 20 de locuri cu finanțare de la bugetul de stat, 3 dintre care vor fi repartizate pentru programul Tehnologii moleculare în sănătate, iar 17 locuri pentru programul Management în sănătate publică. Perioada de depunere a actelor pentru participare la concursul de admitere la programul de masterat ştiinţific Tehnologii moleculare în sănătate este similară cu cea pentru studii superioare de licență și studii integrate - 27 iulie-4 august, iar la Școala de Management în Sănătate Publică dosarele se aplică între 1 și 31 iulie 2020. Detalii pe: https://admitere.usmf.md/ro/admitere/studii-universitare/candidati-autohtoni/studii-superioare-de-masterat-ciclul-ii