Default Header Image

Înscrierea la concursul de admitere în rezidențiat pentru anul universitar 2020-2021 

Publicat: 03.09.2020

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova anunță înscrierea la concursul de admitere la studii postuniversitare de rezidențiat, pentru a.u. 2020-2021, ce se va desfășura în perioada 14-18 septembrie 2020.

Concursul se va organiza pe specialități, în funcție de sursa de finanțare și forma de concurs, în limita planurilor de înmatriculare aprobate, conform Planului de admitere aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 793 din 26.08.2020. 

Oferta educaţională din acest an cuprinde 525 de locuri, dintre care 433 – сu finanţare bugetară la 41 de specialități în domeniile medicină generală, sănătate publică și farmacie, iar 92 – la contract, respectiv la 10 specialități din domeniile stomatologie și farmacie. 

La concurs vor fi admişi cetăţenii Republicii Moldova, absolvenţi ai USMF „Nicolae Testemiţanu” şi ai altor facultăţi de medicină/farmacie de peste hotare, din instituții de stat acreditate în modul stabilit de legislația în vigoare, promoţia 2020, precum şi absolvenţii promoţiilor 2018 şi 2019, care nu au fost înmatriculaţi anterior în rezidenţiat.

Candidaţii au dreptul să se înscrie la concursul de admitere în rezidenţiat doar la o singură specialitate și să opteze pentru o singură formă de concurs – pe post sau pe loc. Pentru participare la concurs, candidatul va depune Dosarul de concurs on-line, la Comisia de admitere în rezidențiat, pe adresa de e-mail admitere2020@usmf.md

Detalii: https://admitere.usmf.md/ro/admitere/studii-postuniversitare/rezidentiat