Default Header Image

Inaugurarea basoreliefului regretatului chirurg Pavel Bîtcă

Publicat: 20.01.2017

 Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” vă invită la dezvelirea basoreliefului regretatului chirurg Pavel Bîtcă. Ceremonia se va desfășura în data de 23 ianuarie 2017, începând cu ora 10:30, la Spitalul Clinic Republican (et. 11).

        Evenimentul va inaugura Lecturile de iarnă – o serie de evenimente științifice care abordează problemele chirurgiei din țara noastră, organizate în perioada 23-27 ianuarie curent, în Sala Senatului, USMF „Nicolae Testemițanu” (Blocul didactic central, et. III). Aceste manifestări se înscriu în șirul activităților dedicate Anului Nicolae Testemițanu.

        Pavel Bîtcă, dr. hab. șt. med., fost șef catedră Chirurgie nr. 2, cavaler al „Ordinului Republicii” s-a născut la 5 octombrie 1927 în orașul Chișinău. Cea mai mare parte a vieții și-a consacrat-o medicinei, urmându-și vocația de chirurg. În această perioadă, și-a perfecţionat măiestria pedagogică şi profesională, urcând treaptă cu treaptă de la asistent, conferenţiar, până la profesor universitar și şef de catedră.

        Pe parcursul a peste 6 decenii de activitate rodnică în Universitatea noastră, profesorul Bîtcă s-a manifestat ca un excepțional pedagog, educator, clinician și manager. A acordat o atenție deosebită activității științifice. Rezultatele cercetărilor au fost reflectate în cca 200 de lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice în domeniul patologiei chirurgicale, inclusiv monografii, manuale, îndrumări metodice, articole de o certă valoare științifică, înalt apreciate în țară și peste hotare. Acestea au fost aplicate, ulterior, în practica chirurgicală. Reflecţiile profesorului Bîtcă privind chirurgia vaselor periferice reprezintă un deosebit interes și sunt folosite ca material didactic în procesul de studii. Sub îndrumarea savantului Pavel Bîtcă au fost susţinute 7 teze de doctor şi doctor habilitat în științe medicale.

        Profesorul Pavel Bîtcă a realizat primele operații pe vase sangvine, a organizat prima secție specializată în patologia vaselor în cadrul Spitalului Clinic Republican, printre primii din țară a introdus în practica chirurgicală tratamentul deschis al peritonitelor grave, fapt ce a condus la diminuarea mortalității bolnavilor cu astfel de afecțiuni.

        Activitatea multilaterală și prodigioasă a profesorului Pavel Bîtcă a fost înalt apreciată cu medaliile „Meritul civic” (1995) și „Nicolae Testemițanu” (2012), ordinele Дружба народов, „Gloria muncii” și „Ordinul Republicii”, titlul onorific de „Lucrător Emerit al învățământului superior din RSSM”, numeroase diplome de onoare ale Guvernului, Ministerului Sănătăţii și ale Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.

          Om de o deosebită cultură și inteligență s-a dedicat activității sale până la sfârșitul vieții, plecând spre cele veșnice în ziua de 13 iunie 2014.

Programul Lecturii de iarnă