Default Header Image

Inaugurarea basoreliefului profesorului universitar Arsenie Guţan

Publicat: 16.01.2020

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova Vă invită la inaugurarea basoreliefului regretatului savant și pedagog Arsenie Guţan - unul dintre pilonii stomatologiei și ai învăţământului superior medical din țară.

Evenimentul se va desfășura în data de 17 ianuarie curent, cu începere de la ora 12:00, la Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială şi implantologie orală „Arsenie Guţan”, amplasată în incinta Institutului de Medicină Urgentă (or. Chișinău, str. Toma Ciorbă, 1), etajul VI. La ceremonia de dezvelire a basoreliefului vor fi prezenți reprezentanți ai administrației USMF „Nicolae Testemițanu”, IMU, rude, colegi și discipoli.

Arsenie Guţan s-a născut pe 13 martie 1927, în comuna Mitoc, judeţul Orhei, într-o familie de agricultori. Aproape cinci decenii s-a consacrat slujirii cu devotament şi sacrificiu stomatologiei, parcurgând cu brio, treaptă cu treaptă, traseul lung şi anevoios al însuşirii profesiei  - de la student al Facultăţii de Stomatologie a Institutului de Stat Medicină din orașul Irkutsk (Federația Rusă), unde a fost deportat împreună cu părinţii, în 1949, până la asistent, conferenţiar, profesor universitar, şef al Catedrei de chirurgie oro-maxilo-facială (1970-1994), decan al Facultăţii de Stomatologie (1966-1971) și, concomitent, decan al Facultății de Farmacie (1966-1967).                

În calitate de profesor și decan, Arsenie Guţan a contribuit considerabil la: perfecţionarea procesului de studii la catedră şi la facultate; implementarea noilor metode şi forme de instruire şi evaluare a cunoştinţelor; consolidarea bazei tehnico-materiale a catedrei şi a facultăţii; stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare internaţională cu instituții şi facultăţi de stomatologie din alte ţări. Pe parcursul activității sale, a îndrumat mai multe generaţii de tineri, cărora le-a fost o sursă sigură de cunoştinţe teoretice profunde şi bogată experienţă profesională, un exemplu demn de urmat.

Remarcabilă a fost şi activitatea ştiinţifică a savantului Arsenie Guţan. În anul 1965 a susţinut teza de doctor în științe medicale, iar în 1982 - cea de doctor habilitat. A fost autor și coautor a peste 130 de lucrări ştiinţifico-didactice de o valoare incontestabilă. Sub bagheta profesorului Arsenie Guţan au fost susţinute șapte teze de doctor în științe medicale și o teză de doctor habilitat, fiind pusă temelia unei şcoli autohtone de savanţi în domeniul chirurgiei oro-maxilo-faciale.

Mulţi ani la rând, Arsenie Guţan a fost membru al Consiliului știinţific specializat de susţinere a tezelor în domeniul stomatologiei. Meritele ştiinţifice ale distinsului profesor au fost înalt apreciate de Academia Europeană de Implantologie Dentară, care l-a ales în calitate de membru de onoare.  Pe tot parcursul activităţii sale, Domnia Sa a fost preocupat de elaborarea tehnologiilor de performanţă în profilaxia, diagnosticarea şi tratamentul afecţiunilor stomatologice.                         

Fire energică, înzestrat cu spirit de iniţiativă şi cunoştinţe vaste în diverse domenii, specialist de categorie superioară în domeniul chirurgiei oro-maxilo-faciale, profesorul Arsenie Guţan a îmbinat organic obligaţiile   curriculare cu alte funcţii de răspundere. Pe parcursul anilor a fost: preşedinte al Asociaţiei Știinţifico-Practice a Stomatologilor din Moldova; specialist principal netitular şi şef al Comisiei de profil a Ministerului Sănătăţii în domeniul stomatologiei; membru al Consiliului de experţi al Ministerului Sănătăţii; membru al Consiliului ştiinţific al Universităţii; şef al comisiilor metodice şi de concurs ale Facultăţii de Stomatologie; membru al Colegiului de redacţie al revistelor „Curierul medical” şi „SOS”; redactor-şef de onoare al Revistei „Medicina stomatologică” ș.a.

Pentru merite deosebite în activitatea multilaterală prodigioasă, Arsenie Guţan a fost distins cu medalia  „Veteran al Muncii” (1986), medalia „Nicolae Testemiţanu” (2005), titlul onorific „Om Emerit” (2006).        

S-a stins din viață la 20 ianuarie 2010.

Profesorul Arsenie Guţan a fost o personalitate notorie, cu o poziţie civică activă, cu demnitate, omenie şi cultură deosebită. Talentat savant şi pedagog, experimentat specialist stomatolog, iscusit manager al învăţământului superior stomatologic şi al serviciului stomatologic din ţară, Arsenie Guţan a înscris o filă semnificativă în istoria universităţii noastre, a comunităţii medicale autohtone.