comunicat de presă

Diploma de Master în Managementul Sănătății Publice - eliberată legal dnei Ala Nemerenco

Publicat: 15.01.2021

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova condamnă acțiunile de denigrare apărute în mass-media la adresa Școlii de Management în Sănătate Publică (ȘMSP) și solicită dezmințirea acestora. 

Ca răspuns la informațiile postate pe rețelele social media și preluate de portaluri de știri și posturi TV referitor la veridicitatea diplomei eliberate doamnei Ala Nemerenco, doctor în științe medicale, consilier prezidențial, afirmăm următoarele: 

Se confirmă eliberarea Diplomei de Master în Managementul Sănătății Publice, Seria SP nr. 000007 din 30 noiembrie 2007, doamnei Ala Nemerenco, în temeiul:

Reiterăm solicitarea de a prezenta public scuze pentru materialele defăimătoare publicate, ce vin să atace integritatea Universității și a ȘMSP, imaginea cadrelor științifico-didactice, a masteranzilor și a absolvenților Școlii de Management în Sănătate Publică. 

În context, recomandăm jurnaliștilor să utilizeze cu mai multă prudenţă datele nefondate și îi îndemnăm să difuzeze informații veridice (confirmate de instituțiile vizate), respectând Legea cu privire la datele cu caracter personal şi Codul deontologic al jurnalistului, pentru a evita lezarea onoarei persoanei și a reputației instituției.