Default Header Image

Conferința de finalizare a celui de-al doilea proiect moldo-chinez de fortificare a capacităților Centrului de Medicină Tradițională Chineză

Publicat: 09.01.2018

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova vă invită la Conferința de finalizare a celui de-al doilea proiect moldo-chinez de fortificare a capacităților Centrului de Medicină Tradițională Chineză.

Evenimentul se va desfășura în data de 10 ianuarie 2018, ora 10:30, în Sala de conferințe (204), Blocul didactic central al Universității (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165).

La manifestare vor participa oficiali de stat, printre care Mircea Buga, consilier principal de stat al prim-ministrului în domeniul ocrotirii sănătății și dezvoltării sociale, Boris Gîlcă, secretar general de stat, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Iurie Osoianu, vicedirector, Compania Naţională de Asigurări în Medicină, reprezentanți ai USMF „Nicolae Testemițanu”, specialiști în medicină tradițională chineză și în reabilitare medicală și alți invitați. Republica Populară Chineză va fi reprezentată de Excelența Sa dl Zhang Yinghong, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar în Republica Moldova, o delegație de la instituția parteneră – Universitatea de Medicină Chineză Gansu și alta de la Universitatea de Medicină Chineză Shanxi.

Centrul de Medicină Tradițională Chineză a fost creat în anul 2011, în baza Acordului de cooperare în domeniul economic şi tehnic dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Populare Chineze, semnat la 24 iulie 2002 și implementat de USMF „Nicolae Testemițanu”. Primul proiect a durat 2 ani şi 7 luni, timp în care Centrul a fost renovat şi au fost organizate servicii medicale în acest domeniu.

Colaborarea cu partenerii din China a continuat, iar din 2014 a fost implementat cel de-al doilea proiect de cooperare tehnică cu privire la fortificarea capacităţilor Centrului de Medicină Tradițională Chineză, semnat la data de 30 iulie 2014. Conform acestui Acord, partea chineză a oferit un ajutor nerambursabil în suma de 4 700 000 yuani şi, în 2016, a detaşat în Republica Moldova, pentru o perioada de 2 ani, 4 medici specialişti în medicină tradiţională chineză şi un traducător. Ei au prestat servicii medicale populaţiei şi au instruit medicii şi  rezidenții autohtoni în domeniul acupuncturii, terapiei manuale Tui Naşi fitoterapiei chineze. Centrul a fost dotat cu echipament medical și cu plante medicinale chineze.

Centrul de Medicină Tradițională Chineză este primul centru de acest gen din regiunea Europei de Sud Est, susținut de Guvernul Republicii Populare Chineze și creat conform principiilor medicinei tradiționale chineze. Centrul are următoarele direcţii de activitate: acupunctura, terapia manuală, fitoterapia chineză și autohtonă, reabilitarea medicală.

Acordarea asistenței medicale prin aplicarea metodelor tradiționale de tratament s-a bucurat de succes în rândurile populației din Republica Moldova. Astfel, medicii specialiști chinezi și cei autohtoni, care activează de la deschiderea Centrului, au prestat peste 30 000 de proceduri și consultații în domeniul acupuncturii, terapiei manuale și fitoterapiei.

Totodată Centrul de Medicină Tradiționala Chineză este și bază clinică de instruire și formare a medicilor rezidenți de la Catedra de medicină alternativă şi complementară şi de la Catedra de reabilitare medicală, medicină fizică și terapie manuală ale USMF „Nicolae Testemițanu”.