Default Header Image

Dezvelirea basoreliefului academicianului Vasile Anestiadi – model de principialitate, exigență și responsabilitate

Publicat: 03.05.2018

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” Va desfăşura, în data de 4 mai curent, ceremonia de dezvelire a basoreliefului academicianului Vasile Anestiadi pe frontispiciul Blocului morfologic (bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 192).

Evenimentul va avea loc cu începere de la ora 12:00, la care vor participa reprezentanții administrației Universității, cadre științifico-didactice, studenți, rezidenți și alți invitați.

Manifestarea comemorativă este organizată în ziua în care academicianul Vasile Anestiadi ar fi împlinit 90 de ani de la naștere.

 

Vasile Anestiadi s-a născut la 4 mai 1928 în comuna Sărătenii Vechi, Orhei. Studiile primare le-a făcut în satul natal, cele medii – în oraşul Orhei, iar cele superioare – la Institutul de Stat de Medicină din Chişinău, pe care l-a absolvit cu menţiune în anul 1951.

În perioada 1955-1958, a activat în calitate de asistent, iar în următoarele trei decenii – şef al Catedrei de patomorfologie. Concomitent, a ocupat şi funcţia de prorector pentru activitate științifică (1962-1963), iar ulterior – cea de rector al Institutului de Stat de Medicină din Chișinău (1963-1986). În perioada 1986-1991, Vasile Anestiadi a fost conducător al Laboratorului de patologie, iar din 1991 a exercitat funcția de director al Centrului Ştiinţific de Patobiologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Cercetările ştiinţifice efectuate de profesorul Vasile Anestiadi s-au axat preponderent pe stadiul precoce al patomorfologiei aterosclerozei. La vârsta de doar 27 de ani susţine teza de doctor în științe medicale, iar la 35 de ani – cea de doctor habilitat. Cercetările ştiinţifice fundamentale în domeniul patologiei, patobiologiei şi biogerontologiei s-au încununat cu elaborarea teoriei aterosclerozei incipiente. Rezultatele activității de cercetare au fost publicate în peste 700 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 10 monografii. A ghidat peste 100 de discipoli.

Profesorul Vasile Anestiadi a fost fondatorul școlii știinţifice de patomorfologie din ţară. Pentru merite deosebite în ştiinţă a fost ales membru corespondent, ulterior academician al Academiei de Ştiințe a Moldovei la o vârstă relativ tânără, iar mai târziu – membru al Prezidiului AŞM, preşedinte al Consiliului pentru problemele eticii în cercetare al AŞM și membru de onoare al mai multor academii şi societăţi științifice internaţionale.

Academicianul Vasile Anestiadi poate fi caracterizat și ca un excelent organizator al educației medicale, deținând abilităţi de talentat pedagog. În funcţia de rector al Institutului de Stat de Medicină din Chișinău, timp de aproape un sfert de secol, Domnia Sa a desfăşurat o activitate amplă de dezvoltare şi perfecţionare a învăţământului superior medical din ţară. Datorită nivelului înalt al activității didactice şi ştiinţifice, Institutul a obținut categoria I, plasându-se pe locul IV în clasamentul instituţiilor de învăţământ superior medical din URSS. Acest fapt a favorizat crearea premiselor de reorganizare a Institutului în universitate: pregătirea și susţinerea tezelor de doctor și de doctor habilitat în științe medicale, consolidarea cadrului profesoral-didactic și a patrimoniului instituției ș.a. Aflându-se la conducerea Institutului, Domnia Sa a dat dovadă de principialitate, exigenţă și responsabilitate înaltă. Preţuia colegii și acorda o mare atenţie studenţilor.

Vasile Anestiadi a îndeplinit mai multe funcţii importante, inclusiv cea de președinte al Consiliului rectorilor (1977-1986), deputat și președinte al Comisiei pentru ocrotirea sănătății, cultură fizică și asistență socială a Sovietului Suprem al RSSM, preşedinte al consiliilor societăţilor medicale de Știinţă, de Patologie, de Cardiologie și de Gerontologie din Republica Moldova.

Pentru realizările în domeniul didactic şi ştiinţific, academicianul Vasile Anestiadi a fost desemnat Laureat al Premiului de Stat al RSSM și decorat cu ordinele: „Insigna de Onoare”, „Prietenia Popoarelor”, „Gloria Muncii”, „Drapelul Roşu de Muncă” și „Ordinul Republicii”, numeroase medalii naționale și internaționale.

Vasile Anestiadi s-a stins din viață la 13 noiembrie 2014.