Default Header Image

22-26 noiembrie 2021 – concurs de admitere la studii de rezidenţiat

Publicat: 19.11.2021

 

admitere rezidențiat

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova anunță concursul de admitere la studii postuniversitare prin rezidențiat pentru anul universitar 2021-2022, ce se va desfășura în perioada 22-26 noiembrie. În premieră, procesul de admitere în rezidențiat va fi organizat în regim on-line pe platforma: https://e-rezidentiat.usmf.md/

Oferta educațională include 398 de locuri pe post cu finanțare bugetară la 36 de specialități pentru domeniul Medicină, 28 de locuri la trei specialități pentru Sănătate publică, 2 locuri la două specialități pentru Stomatologie, 5 locuri la două specialități pentru Farmacie

Studiile în rezidențiat pot fi realizate și în bază de contract, cu achitarea taxei de studii, în acest sens fiind oferite 54 de locuri la șase specialități pentru Stomatologie și 28 de locuri la patru specialități pentru Farmacie.

 La concurs se pot înscrie cetăţenii Republicii Moldova, absolvenţi ai USMF „Nicolae Testemiţanu” şi ai altor facultăţi de medicină/farmacie ale instituțiilor publice de învățământ superior de peste hotare, acreditate în modul stabilit de legislația în vigoare, promoţia anului 2021, precum şi absolvenţii promoţiilor 2019 şi 2020, care nu au fost înmatriculaţi anterior în rezidenţiat.

Candidații se vor înregistra la concurs pe platforma https://e-rezidentiat.usmf.md/, prin completarea Cererii de înscriere la concurs, a  Acordului privind prelucrarea datelor cu caracter personal și încărcarea tuturor documentelor necesare pentru constituirea dosarului de concurs.

Candidaţii au dreptul să se înscrie la concursul de admitere în rezidenţiat doar la o singură specialitate. 

Mai multe detalii vedeți pe: https://admitere.usmf.md/ro/admitere/studii-postuniversitare/rezidentiat