Default Header Image

Admiterea 2021 la USMF „Nicolae Testemițanu”

Published: 16.07.2021

admitere USMFUniversitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova va da startul concursului de admitere la studii superioare pentru anul universitar 2021-2022, la 19 iulie curent. Oferta educațională cuprinde:

- studii superioare de licență (4 ani) la specialitățile/programele:

·         Optometrie;

·         Asistență medicală generală;

·         Sănătate publică;

·         Tehnologie radiologică.

 -   studii superioare integrate la specialitățile/programele: 

·         Medicină (6 ani);

·         Stomatologie (5 ani);

·         Farmacie (5 ani).

-   studii superioare de masterat (2 ani) la specialitățile/programele: 

·         Tehnologii moleculare în sănătate (masterat științific);

·         Managementul sănătății publice.

În acest an, Planul de admitere cu finanțare de la bugetul de stat constituie 455 de locuri, inclusiv 25 de locuri pentru absolvenții instituțiilor de învățământ din stânga Nistrului. 

Planul de admitere prevede și 430 de locuri în bază de contract: Medicină – 200 de locuri, Stomatologie – 90, Farmacie – 80, Sănătate publică – 15, Optometrie – 15, Asistență medicală generală – 20, Tehnologie radiologică – 10 locuri. Taxele de studii nu au fost majorate: Medicină – 30.100 lei,  Stomatologie – 33.100 lei, Farmacie – 30.500 lei, Sănătate publică – 19.300 lei, Optometrie – 32.200 lei, Asistență medicală generală – 19.300 lei, Tehnologie radiologică – 32.200 lei. Pentru studiile superioare de masterat în managementul sănătății publice sunt oferite 20 de locuri în bază de contract, iar taxa de studii – 16.500 lei.

La prima etapă a concursului de admitere – 19-30 iulie, candidații se vor înregistra on-line și vor aplica dosarele de concurs pe platforma e-admitere.usmf.md. Tinerii au dreptul să se înscrie concomitent la trei programe de studii, dar, în cazul  în care vor fi admiși, vor fi înmatriculați doar la un singur program de studii, din cele pentru care au optat.

Rezultatele intermediare ale concursului vor fi anunțate în data de 3 august, pe site-ul https://admitere.usmf.md/. Toți cei care se vor regăsi în liste urmează să prezinte actele în original, în perioada 4-10 august. Acest proces va fi organizat conform unui orar stabilit, pentru a asigura respectarea măsurilor de prevenire a COVID-19. 

La concursul final vor participa doar acei candidați care au prezentat actele în original. Astfel, tinerii care nu au promovat concursul intermediar de admitere, dar doresc să participe în concursul final, trebuie să depună actele în termenele stabilite. Rezultatele finale vor fi anunțate în data de 12 august pe site-ul Universității. Dacă vor rămâne unele locuri neacoperite, va fi organizat turul II de admitere. 

Informații despre oferta educațională, Planul de admitere, Regulamentul de admitere, actele necesare, taxele de studii, Ghidul de înscriere on-line și alte date utile pentru candidați pot fi accesate pe: https://admitere.usmf.md/ro/admitere/studii-universitare/candidati-autohtoni/studii-superioare-de-licenta-ciclul-I-si-integrate-ciclul-I-si-ciclul-II