Default Header Image

Intoxicaţia alimentară a copiilor de la Baza de odihnă „Medic-2” din oraşul Sergheevca, Ucraina, a fost cauzată de apa necalitativă livrată din apeductul orăşenesc

Published: 23.07.2019

Ca rezultat al investigațiilor Centrului Regional de Laborator Odesa, Comisia extraordinară pentru securitate tehnogeno-ecologică și situații excepționale a Consiliului orășenesc Sergheevca a constatat că în două probe de apă potabilă din apeductul orășenesc, ce asigură blocul alimentar al Bazei de odihnă și de întremare a sănătății „Medic-2”, a fost depistat agentul patogen al dizenteriei Shighela FLEXNER IV b, serotip b/v.

Astfel, reieșind din concluziile Comisiei, intoxicația alimentară a copiilor aflaţi la Baza de odihnă și întremare a sănătății „Medic-2,  în perioada 11-12 iulie curent, nu ține de condițiile de cazare și de alimentare ale acestei instituţii.

De menţionat că Baza de odihnă își va relua activitatea în regim obișnuit din momentul în care autoritățile locale vor întreprinde măsurile corespunzătoare de dezinfectare a apeductului orășenesc.