promo materials

Materiale promoționale

Este bine cunoscut că materialele promoționale sunt indispensabile oricărei insituții, întrucât joacă un rol important în crearea, menținerea și promovarea imaginii instituționale, precum și în implementarea strategiilor de marketing ale acesteia. Astfel, pentru asigurarea imaginii favorabile a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, este oportună utilizarea lor la orice eveniment, pe orice birou, reprezentând un liant dintre Univeristate și beneficiar sau dintre Universitate și angajații acesteia. Acest proces este similar relațiilor dintre persoane, când prima impresie poate influența negativ sau pozitiv toate contactele ulterioare dintre protagoniști.

Pentru dezvoltarea imaginii instituționale a fost creat un concept unific pentru materialele promoționale, care respectă aceleași standarde privind utilizarea elementelor de identitate instituţională: logo, denumire, cromatică ş.a. Din acest motiv, fiecare membru al comunității universitare trebuie să utilizeze materialele respective, or, acestea reflectă imaginea instituţiei și apartenența persoanei la Universitate.

Mai jos puteți vizualiza câteva mostre de materiale promoționale, şi anume:

 

maiou barbatfeminin-maioucaietagendapixuri

 

 

1, 2 - Tricou; 3 - Carnet pentru notițe; 4 - Agende; 5 - Pix-uri

Pentru a simplifica accesibilitatea materialelor promoționale, USMF „Nicolae Testemițanu” are la dispoziția fiecărui doritor Un Promo Shop, de unde pot achiziţiona bunurile prezentate mai sus și multe altele.

În scopul promovării imaginii USMF „Nicolae Testemițanu”, puteți să folosiți și:

În utilizarea elementelor de identitate vizuală trebuie să consultați specialiștii din cadrul Departamentului Comunicare și Relații Publice, care Vă oferă suport în realizarea materialelor informative și de prezentare. În plus, dacă organizați un eveniment în incinta Universității sau cu participarea instituției noastre, Vă rugăm să completați și să expediați acest Formular la adresa de e-mail: relatiipublice@usmf.md.