Elemende de identitate vizuală

Elemente de identitate vizuală

Identitatea vizuală poate fi definită ca suma elementelor vizuale prin care publicul recunoaște o instituție și prin care aceasta se diferențiază de celelalte.

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova dispune de un șir de astfel de simboluri, cum sunt logoul, sloganul, drapelul, foile cu antet, culoarea instituției și alte elemente. Dacă sunt utilizate corespunzător, acestea contribuie la crearea, menținerea și promovarea imaginii instituției noastre. Un concept de identitate vizuală unitar consolidează imaginea în percepția publicului, Universitatea devenind ușor de recunoscut din mulțimea altor instituții de învățământ superior din țară și de peste hotare.

Pentru a asigura utilizarea corectă și eficientă a simbolurilor Universității, a fost elaborat un Manual de identitate, care vine cu anumite recomandări în acest sens atât pentru membrii comunității universitare, cât și pentru partenerii acesteia. Vedeți, în continuare, cum puteți contribui la promovarea imaginii instituției

Manual include și anumite sugestii de comunicare cu mass-media, precum și câteva reguli de scriere, utile pentru toți reprezentanții USMF „Nicolae Testemițanu”. Departamentul Comunicare și Relații Publice (DCRP) oferă suport atât membrilor comunității universitare, cât și partenerilor, în utilizarea elementelor de identitate vizuală în scopul promovării imaginii instituției noastre și poate fi contactat la adresa: relatiipublice@usmf.md

VIZIUNEA: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova este o instituție performantă și competitivă la nivel european în instruirea universitară, postuniversitară și de formare continuă în medicină și farmacie, în cercetarea științifică și în prestarea serviciilor medicale și farmaceutice, fiind orientată spre calitate, excelență și colaborare.

VALORILE:

Calitatea – promovarea unei culturi a calității în toate domeniile de activitate;

Excelenţa – element de referință în toate activitățile Universității;

Performanţa instituțională prin aderarea la standardele internaționale;

Creativitatea și inovaţia în activitatea de instruire, cercetare științifică, asistență medicală și management;

Responsabilitatea individuală și instituțională;

Satisfacţia beneficiarilor;

Motivarea și dezvoltarea comunității academice;

Lucrul în echipă și comunicarea intra- și inter-instituțională;

Parteneriatul proactiv cu instituții academice, organizații guvernamentale și neguvernamentale din țară și din străinătate.

USMF „Nicolae Testemițanu” tinde să dezvolte spiritul de apartenență instituțională al angajaților săi, pentru că aceștia sunt ambasadori ai Universității, și tindem ca fiecare dintre ei să fie mândru că activează aici.

Prezentăm, în continuare,  elementele de bază utilizate în promovarea USMF „Nicolae Testemițanu”: logoul, sloganul, drapelul și imnul Universității.

Logoul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” reprezintă o compoziție grafică simbolică, compusă dintr-un scut heraldic, deasupra căruia este o tocă academică, iar sub acest scut, pe o panglică galbenă, este notat sloganul Lucendo Allis Ego Ipse Ardeo!.

 

 

Logoul va fi utilizat cu denumirea Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova sau cu prescurtarea USMF „Nicolae Testemiţanu”.

 

logo full1

Versiunea nr. 1

logo full12

Versiunea nr. 2

logo full13

Versiunea nr. 3

 

După cum s-a menționat anterior, logoul conține și un slogan Lucendo Allis Ego Ipse Ardeo!, care exprimă crezul profesorilor, al studenților și al absolvenților săi - „Arzând, luminez altora!”.

Un alt element important este drapelul USMF „Nicolae Testemițanu”, ce prezintă un fundal alb, pe care este amplasat, în partea stângă, logoul Universității, la intersecția a două perechi de linii roșii paralele. Culoarea albă se identifică aici cu albul halatului lucrătorului medical, precum și cu albul filei de hârtie pe care se fixează cunoștințele pentru a fi perpetuate.
Drapelul se arborează pe blocurile de studii și pe alte edificii ale Universității. Acesta poate figura pe diverse obiecte de protocol, materiale promoționale, emisiuni de mărci poștale și poate fi folosit în cadrul unor acțiuni oficiale, manifestări științifice, festive, culturale, sportive. 
În cazul arborării sau amplasării drapelului Universității alături de drapelul de stat al Republicii Moldova, primul se așează într-o poziție secundară, mai la dreapta sau mai jos, iar dimensiunile lui liniare nu pot depăși dimensiunile drapelului de stat. 

drapel

Drapelul USMF „Nicolae Testemițanu”

Un alt simbol al apartenenței instituționale este Imnul USMF „Nicolae Testemițanu”, pe care vă îndemnăm să-l cunoașteți.

Imnul USMF „Nicolae Testemițanu” (video)

Imnul USMF „Nicolae Testemițanu” (text)

 

Mai jos puteți vizualiza și alte elemente vizuale ce definesc imaginea Universității și anume:

Foaia cu antet reprezintă un element distinctiv al Universității, folosit pentru documentele cu caracter oficial (ordine, scrisori, adeverințe ș.a.). Aceasta conține logoul, denumirea Universității și datele de contact ale instituției. Foaia cu antet poate fi semnată doar de rector sau de un prorector (în domeniul în care este împuternicit prin ordinul rectorului). Unele subdiviziuni, cum ar fi: Departamentul Comunicare și Relații Publice, Departamentul Resurse Umane, Departamentul Relații Externe și Integrare Europeană, Biblioteca Științifică Medicală, pot avea foaie cu antet personalizată. Aceasta este elaborată, la cerere, de către DCRP, cu respectarea stilului foii cu antet instituționale.

Model de foi cu antent

docs model

 

Model de plic și de invitație

plic-invitatie

Șablon pentu Invitație descarcă aici.

 

Model de ecuson 

ecuson model

Șablon pentru Ecuson descarcă aici

Cartea de vizită este un alt element de identitate ce definește apartenența fiecărui angajat la Universitate. Doritorii de a realiza cărți de vizită, după modelele stabilite (a sau b), pot solicita macheta de la Departamentul Comunicare și Relații Publice.

 

carti de vizita

Se recomandă ca toți membrii comunității universitare să utilizeze acest șablon în crearea prezentărilor PowerPoint, mai ales în cazul deplasărilor peste hotarele țării cu scop de participare la congrese, conferințe, activități de proiect ș.a.

Pe masa de lucru a computerelor (desktop) care aparțin Universității  este recomandat să fie plasată imaginea de mai jos. Aceasta poate fi descărcată aici și va oferi un plus de imagine Universității, demonstrând apartenența instituțională a fiecărui utilizator în parte.

 bground_desktop_USMF

În utilizarea elementelor de identitate vizuală trebuie să consultați specialiștii din cadrul Departamentului Comunicare și Relații Publice, care Vă oferă suport în realizarea materialelor informative și de prezentare.În plus, dacă organizați un eveniment în incinta Universității sau cu participarea instituției noastre, Vă rugăm să completați și să expediați acest Formular la adresa de e-mail: relatiipublice@usmf.md