Publication header

MEDICUS, Admitere-2019

Medicus, Admiterea-2019
Medicus, Admitere 2019, USMF
24 May 2019

Ediția Medicus, Admitere-2019 este un ghid pentru viitorii candidați și absolvenți, care doresc să-și continue studiile la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”din Republica Moldova.

Dragi elevi, viitori studenți!

Diversitatea instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova și varietatea programelor de studii oferite vă creează poate o nedumerire sau o incertitudine de a face cea mai bună alegere, care, după 4-6 ani de studii, să vă permită să declaraţi că profesia pentru care aţi optat este ceea ce v-aţi dorit dintotdeauna. Iată de ce, înainte de a lua o decizie fermă, luați în calcul potențialul Dumneavoastră, statutul de care se bucură profesia spre care tindeți și cât de mari sunt aspirațiile și dorința pe care o manifestați, pentru că orice meserie este frumoasă și demnă, doar dacă este însușită și exercitată cu dăruire și devotament.

Medicina este pentru cei care au caracter, manifestă empatie și dragoste de oameni! Dacă simțiți că aveţi vocația și talentul pentru a supraveghea, a îmbunătăți și a salva vieți, balanța opțiunilor Dumneavoastră trebuie să încline spre Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, care este unica instituție de învățământ din țară ce formează medici, farmaciști, optometriști și asistenți medicali cu studii superioare.

Medicina este un domeniu prioritar pentru om și pentru societate, precum și unul cu o semnificaţie nobilă deosebită. De aceea, instituția noastră vă va oferi, cu generozitate, cunoștințele celor mai competente și înalt calificate cadre profesoral-didactice, cu experiențe vaste acumulate de zeci de decenii. Noi  euși, este important să nu renunțați niciodată să credeți în visul vostru, să perseverați și să vă dezvoltați continuu pentru a deveni specialiști profesioniști. Medicina este o vocație și o provocare, ce merită trăită din plin, iar medicul este pilonul unei societăţi sănătoase.

Viitorul vostru este la USMF „Nicolae Testemițanu”, deoarece

  • vi se oferă o gamă largă de oportunități de studiu și vă puteţi forma cariera în medicină, stomatologie, farmacie, medicină preventivă, optometrie sau asistență medicală generală;

  • USMF „Nicolae Testemițanu” este unica instituție de învățământ superior medical din țară, acreditată național și cu șanse reale de a fi acreditată la nivel internațional, iar diplomele absolvenților noștri vor fi recunoscute peste hotare.

  • Programul Internaţional în Stomatologie este acreditat de către Consiliul Dentar din statul California, SUA. Așadar, vă puteţi forma ca medic stomatolog, conform celor mi înalte standarde, aici, la noi acasă, alături de oamenii dragi.

  • Universitatea tinde spre o dezvoltare continuă, în special, prin implementarea standardelor educaționale internaţionale de formare a cadrelor medicale, prin ajustarea programelor de studii la cerinţele europene și prin integrarea în spațiul mondial de instruire şi de cercetare medicală.

  • Centrul de Consiliere Psihologică și Ghidare în Carieră vine în susținerea, orientarea și ghidarea voastră pentru o integrare mai ușoară în viața universitară. Psihologii vă vor oferi suport, consiliere și confidențialitate. 

  • Cea mai mare valoare a instituției o constituie oamenii… Cadrele didactice denotă un înalt profesionalism și asigură instruirea tinerilor specialişti prin aplicarea metodelor şi a tehnologiilor moderne în educația medicală, de testare a cunoştinţelor şi a abilităţilor practice. Ei sunt cei care vă vor ghida pe parcursul anilor de studii și vă vor împărtăși, cu mare ardoare, cunoștințele și experiențele lor.

Vă aşteptăm în marea familie a Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova!