Сontacte

Adresa noastră:

USMF „Nicolae Testemiţanu”
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165
MD-2004, Chişinău, RM
Blocul didactic central, bir. 117, 119
Tel.: 022 205-235, 022 205-355, 022 205-367
Fax: 022 24-24-11
E-mail: relatiipublice@usmf.md

PROGRAM:

Luni-Vineri 08:00-18:00

Pauza de masă 12:00-13:00

NR. NUME PRENUME FUNCŢIA CONTACTE
1. Silvia Ciubrei şef departament, purtător de cuvânt 022 205 235
silvia.ciubrei@usmf.md

RELAŢII PUBLICE

2. Alina Timotin şef adjunct departament 022 205 355
alina.timotin@usmf.md
3. Inga Musteață specialist (0,5) 022 205 253
inga.musteata@usmf.md
4. Larisa Bratco specialist; fotograf (0,5) 022 205 253
larisa.bratco@usmf.md
5. Irina Pasnicenco specialist (0,5) 022 205 253

irina.petrov@usmf.md

6. Andrei Ichim designer grafic andrei.ichim@usmf.md
7. Traian Musteață redactor 022 205 373
traian.musteata@usmf.md
8. Leonid Gorceac specialist leonid.gorceac@usmf.md
9. Sergiu Puha specialist  
10. Galina Țurcanu redactor (0,5)  
11. Valentina Sîrbu redactor (0,5)  

MANAGEMENT DOCUMENTE

12. Daniela Știrbu şef adjunct departament 022 205 367
daniela.stirbu@usmf.md
13. Nadejda Filimon specialist 022 205 175
nadejda.filimon@usmf.md
14. Diana Baltag specialist 022 205 175
diana.baltag@usmf.md
15. Angela Tonjoc specialist (Anticamera rectorului) 022 205 189

angela.tonjoc@usmf.md

16. Mariana Bujor specialist (Anticamera rectorului) 022 205 189
mariana.bujor@usmf.md
17. Silvia Haidarlî specialist (Anticamera prorectorului
pentru activitate științifică)
022 205 158
silvia.haidarli@usmf.md
18. Elena Plotnic metodist (Anticamera prorectorului
pentru educație și probleme sociale)
022 205 116
elena.plotnic@usmf.md

Arhivă

19. Ala Vinogradova arhivar 022 205 169
20. Liuba Bajcov arhivar 022 205 169